Ataks

Ataks
Kişi Beğendi+22
Kişi Beğendi+22

Tavukçuluğun yurt genelinde verimli ve ekonomik bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü (TAE) tarafından 1995 yılında yapılan ıslah çalışmaları ile geliştirilen ve Türkiye adına tescillenen Ataks tavuk, özellikle salma olarak yetiştirildiği takdirde üst düzey yumurta sayısı ulaşır ve hastalıklara karşı gösterdiği direnç ile 3 yıl kadar bu verimini devam ettirebilir.”

Ataks Tavuk Özellikleri, Fiyatları ve Merak Edilenler

Yumurta tavukları sınıfına dahil edilen Ataks tavuk ırkları, büyük ölçüde organik yani salma olarak beslenen tavuklardır. Fakat burada besicinin tercihinin tavuğun yumurta verimi üzerinde büyük etkisi olacağını unutmamak gerekir.

Ataks tavuk ırkının beslendiği ortama göre değişkenlik gösterebilecek özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Yumurtaya başlama süresi.
 • Yaşam süresi.
 • Hastalıklara karşı gösterdiği direnç.
 • Üst düzey yumurta veriminin sürdürülebilirliği.
 • Özellikle tüy dönemlerinde ve kış aylarında toparlanarak tekrar yumurtaya başlama periyodu.

Görüldüğü üzere Ataks tavuk yetiştiriciliği noktasında tavuğun hangi ortamda beslendiği birçok farklı yönüyle değerlendirilmelidir. Burada Ataks tavuk besicileri için önemli bir tavsiye; özellikle yumurta kalitesinin yüksek olmasını isteyenlerin tavuklarını salma olarak beslemesi gerektiği ve ek takviyelerle yumurta sayısını suni ortamda beslenen Ataks tavuklara yaklaştırabileceğidir.

Tabi bu durum yalnızca Ataks tavukları için geçerli değildir. Yumurta tavuğu olarak kullanılan tüm tavuk ırklarının imkanlar dahilinde salma olarak yetiştirilmesi ve beslenmesi tavuk besicisine büyük avantaj sağlayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken faktörlerden bir tanesinin de Ataksların safkan olması gerektiğidir. Diğer ırklarla herhangi bir şekilde kırılmış olan Ataks tavuğunun yumurta verimi ve diğer üstün özellikleri ortadan kalkacaktır. Bu nedenle; tavuk besicileri Ataks tavuk temin etmeden evvel iyi bir araştırma yapmalı ve uzmanlarla fikir alışverişinde bulunmalıdır.

Ataksların salma olarak beslenmesinin öneminden bahsettikten sonra Ataks tavuk çiftliği konusuna da değinmek gerekir. Ataksların bir arada çiftlikte beslenmelerinin ayrı ayrı ortamlarda beslenmelerinden daha verimli olacağı söylenebilir. Nitekim yapılan araştırmalar, aynı ırka mensup tavukların bir arada olduğu durumlarda yumurta verimlerinin önemli ölçüde arttığını ispatlar niteliktedir.

Dolayısıyla, uygun kümeslerde ve doğru besin maddeleriyle beslenecek olan Ataks tavukları, üst düzey yumurta verimi ile besicinin elini bir hayli kuvvetlendirecektir.

Ataks Tavuk Özellikleri

Günlük 110-125 gram yem tüketen Ataks tavuk ırkı, diğer ırklara kıyasla bir tık daha fazla yem tüketmesine rağmen yıllık yumurta sayısı bakımından gösterdiği verim ile bu açığı kapatır.

Ataks tavuk özellikleri kapsamında üzerinde ayrıca durulması gereken noktaları sıralamak istersek;

 • Ataks tavuk ırkı yumurtalarının ağırlığı genellikle 54-68 gram aralığında değişkenlik gösterir ve yumurtanın rengi de çoğunlukla kahvenin tonlarında olup açık kahveye yakındır.
 • Aşılar ve bakımlar planlanan şekilde yapılarak tavuklar takviye gıdalarla desteklendiği takdirde üst düzey yumurta verimini 1.5  yıl gibi önemli bir süre devam ettirebilir.
 • İyi beslenen Ataks tavuklar 2.4 kg. olabileceği gibi kötü koşullarda beslendiği takdirde 2 kg’ın altına dahi düşebilir. Burada dikkat edilmesi gereken; Ataks tavuk ırkının yumurtacı bir ırk olması dolayısıyla yağ yapıcı besinlerden uzak tutulması gerektiğidir.

Listelenen özelliklere bakıldığında hiç şüphesiz doğru besicinin elinde, uygun koşullarda bakılan Ataks tavuk ırkının, üst düzey yumurta verimini ve kalitesini yakalamanın yanında bu verimi uzun yıllar devam ettireceğini görmek mümkündür.

Ataks Tavuk Fiyatları

Gerek yumurta, gerekse de süs tavukları fiyatları noktasında piyasada birçok farklı fiyat aralığı bulmak mümkündür. Ataks tavuk alıcılarının dikkat etmesi gereken yani Ataks tavuk fiyatları noktasında belirleyici olan temel noktalar;

 • Tavuğun yetiştirildiği ortamında hijyen kurallarına uygun olması.
 • Tavuğun yetiştirilmesinde hangi yem türünün kullanıldığı.
 • Tavuğun hangi ortamda (salma ya da suni) yetiştirildiği.

şeklinde sıralanabilir.

Piyasada alıcıların karşısına çıkan Ataks tavuk fiyatlarını etkileyen bir faktör de; tavuğun büyüklüğüdür. Örneğin; 14 ile 15 haftalık bir Ataks tavuğun fiyatı 18 – 22 TL arasında değişkenlik gösterirken, 16 ile 18 haftalık bir Ataks tavuk fiyatı ise 20 – 25 TL arasında değişkenlik gösterir.

“Dolayısıyla tavuk besicilerinin bir önceki paragrafta sıralanan 3 faktörü göz önünde bulundurması ve birçok farklı satıcı ile temasa geçtikten sonra kararını vermesi gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizmek gerekir.”

Ataks tavuk yumurtası hangi renk olur ?

Ataks tavukların yumurta rengi, tavuğumuzun genetik yapısına bağlı olarak kahverengi tonlarında değişkenlik gösterebileceği gibi beyaz tonlarına doğru da inebilir. Nitekim Ataks tavukların yumurta rengi, tavuğumuzun özellikleri kısmında da benzer ifadelerle açıklanmıştır.

Burada konuyu detaylandırmak ve yumurta tavukçuluğu yapmak isteyen besicilere konuyla ilgili birkaç önemli tavsiyede bulunabiliriz.

Temel işlevi yumurtayı dış etkilerden korumak olan kabuğa yapı itibariyle baktığımızda; % 94’ü gibi önemli bir bölümünün CaCO3 bileşeni yani kalsiyum karbonat olduğunu görürüz. Bu açıdan bakarsak; tavukların beslenme sürecinde yem tercihimizin yumurta kalitesi üzerindeki belirgin etkisi net olarak kavrayabiliriz.

Tam bu noktada ayrı bir parantez açarak yumurta kabuğu oluşumuna kısaca değinerek tavuklarımızın beslenme döngüsüne değinmemiz gerekir.

Tavuklarımız yumurta kabuğunu çoğunlukla gece oluşturur fakat sağlıklı bir yumurta kabuğu oluşumu için gün içerisinde doğru yem kombinasyonlarıyla beslenmiş olmaları gerekir.

Gün ışıklarını yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığı andan itibaren kalsiyum içeren besin gruplarına yönelen tavuklarımız, enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını günün öğleden sonraki kısmında alırlar ve bu enerji doğru miktarda yüklendiği takdirde kabuk oluşumunda herhangi bir sıkıntı görülmeyecektir.

Ataks tavukların yumurta kabuğu kalınlıklarına baktığımızda uzmanların araştırmalarının; 0.30 mm – 0.35 mm aralığında değişkenlik gösteren bir kalınlığa işaret ettiği görülür.

Ataks tavuk kaç yıl yumurtlar ?

Ataks tavukların kaç yıl boyunca yumurta yapacağına en geniş ifadeyle üç yıl olarak yanıt vermek mümkündür fakat üç yıl yanıtı şüphesiz yumurta tavuğu denildiğinde ilk aklan gelen bu ırk için çok yüzeysel bir ifade olur.

21 – 23 haftalık Ataks tavukların yumurta verimi yaşam eğrileri dikkate alındığında üst düzeye ulaşır fakat bu dönemdeki yumurta üretimi yavaş yavaş düşmeye başlar.Tabii genellikle 21. haftada üst düzeye ulaşan bu yumurta veriminde görülen düşüşler, özellikle tavuğumuz 61 – 63 haftalık olana kadar belirgin değildir.

Bu dönemden sonraki düşüşler daha belirgin bir şekilde göze çarpar. Burada düşüş hızı için herhangi bir standart vermek mümkün değildir fakat yumurta veriminin mümkün olduğunca az düşmesini sağlamak adına birtakım önlemler almak mümkündür.

Alınabilecek en temel önlemler hiç şüphesiz;

 • Düzenli veteriner hekim kontrolü ile kümesimizde herhangi bir hastalığın oluşmasını ya da yayılmasını engellemek.
 • Follukların düzenli kontrolü.
 • Yem kombinasyonlarının uzmanlar tarafından belirlendikten sonra tavuklara verilmesi.
 • Sulukların düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve tavukların kesinlikle ama kesinlikle yem ve sudan mahrum bırakılmaması.
 • Kümesin özellikle kış şartlarına (rüzgar, yağmur gibi) dayanıklı bir yapıya sahip olması.
 • Tavuklarımızın zaman zaman doğal besin kaynağı alması amacıyla şartlar dahilinde salma olarak beslenmesi.

şeklinde genel ifadelerle sıralanabilir.

Yumurta sayısındaki düşüşün tam tersi bir grafiği Ataks tavukların yumurta ağırlığında görmek mmkündür. 21. haftada ortalama 56 gr. olarak karşımıza çıkan Ataks yumurtası, 72 hafta sonunda 68 gr. gibi önemli bir ağırlığa çıkar ki bu durum Ataksların karlılıklarının belirgin bir istatistiğidir.

Ataks tavuk ırkının yıllık yumurta sayısı nedir ?

Ataks tavuk ırkı salma olarak besleniyor ise yıllık 250-270 kadar yumurta üretimi yaparken suni yem ile beslendiği takdirde bu sayı 280-290 bandına kadar çıkar. Tabi yumurta kalitesi açısından bakıldığında salma Ataks tavuklarının besleyici yönü daha yüksek yumurtaya sahip olduğu açık bir şekilde ortadadır.

Ataks tavuklarının bakımı nasıl yapılmalı ?

Bakım noktasında Ataksları diğer tavuk ırklarından ayıran bir faaliyet mevcut değil. Yuvaların düzenli olarak temizlenmesi, gerekli vitaminler ve hastalıklar esnasında ilaç kullanımı Ataks tavuklarının genel bakımına dahil edilebilecek etkenler.

Ataks tavuk kaç aylıkken yumurtlar ?

Ataks tavuk yumurta dönemi başlangıcında belirleyici rol oynayan faktörlerin başında; tavuğun hangi ortamda yetiştirildiği gelir. Salma yani doğal ortamında yetiştirilen Ataks tavuklar için yumurtaya başlama süresi 21-22 hafta olarak değişirken, kapalı kümes ortamında beslenen tavuklar için bu süre 18-19 haftaya inebilmektedir.

10 Yorumlar
 1. Bilgilendirici bir yazı olmus tesekkurler. Fakat bir sorum olacak, Ataks tavuklarının yetistikleri ortamlar açısından dikkat edilecek hususlar hakkında bir bilgilendirme alabilir miyim?

  • Elbette. Tüm tavuk türleri için yetiştirildikleri ortam verim açısından büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla gerek süs tavuğu gerekse de yumurta tavuğu olarak her bir ırkın uygun beslenme ve kümes koşullarında yetiştirilmesi gerekir. Tavuklarda kümes yapısı ve beslenme standartlarıyla ilgili daha fazla bilgi alabilmek adına; https://suslukanat.com/tavuk-kumesi/ yazımızı da okumanızı tavsiye ederim 🙂

 2. bu havalarda organik ağız tadına uygun tavuk bulmak gerçekten çok zor.. iyi ki suslukanat.com var, bilinçleniyoruz.

  • Daha fazlası için takipte kalın 🙂

   • Ben yanlış yerden yanlış alışveriş yaptım ve zarar ettim 1000 tane ataks tavuğu aldım fakat 110 taneye yakın öldü alıdğım kişiler bana cevab vermiyor bana geldiklerinde 16 haftalıktılar şuan 24 haftalık oldular hala yumurtlama yok ne yapmam gerekiyor ışıktan yemden yada hangi sebebten ola bilir bilgilendirirseniz çok memnun olurum teşekkürler şimdiden

 3. Üstad piyasada ataks dolu 1.kan olup olmadığını nasıl bilicez saygılar

  • Alım yaptığınız firma gerekli güvenceleri birtakım güvenceleri size vermeli, firmanın piyasadaki yeri vs. bir etken.

 4. Benim Atak-s tavuğum gurk oluyor civciv çıkımı da iyi oluyor ayrıca altına dışarıdan satın aldığım günlük civcivleri de çok güzel kabulleniyor yaklaşık 105 günde civcivlerin den ayrılmıyor benim kanaatimce köy tavuklarından daha iyi pozisyonda diyorum…
  Geçen yıl 1. kan 10 tane yarka Atak-s aldım. sadece bir tanesi gurk oldu. 16 haftalıkken yumurtlamaya başladılar 24 haftalıkken gurk oldu 11 yumurta koydum 8 civciv çıkardı 8 civcivi de yetiştirdi… bu sene gurk olunca altına Broiler etlik civciv yumurtası koydum.yumurtalar biraz riskliydi o yüzden 11 yumurtaya karşılık 4 civciv aldım pazardan aldığım 10 adet Sasso civciv kattım altına hiç sıkıntıda çıkarmadı 14 civciv 11 günlük oldular kayıp/eksik yok gelişmeleri de güzel 5 günlükken tarttığımda Broiler civcivler ortalama 105 gram, Sasso civcivler yaklaşık 70 gram ortalamasındaydı.
  Bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim.
  Ben profesyonel kar amaçlı bakmıyorum…
  Emekli biriyim küçük bir bahçem var. 15 metre kare kümes/bahçe yaptım hobi olarak takılıyorum…
  aynı kümes ortamında yine 1. kan 17 tane Legorn beyaz yumurtacı tavuğum var onlar da daha yedi, sekiz aylık ama iki, üç aydır yumurtluyorlar…

 5. Arkadaşlar logirin mı ataks mı trabzonda yetiştireceğim

Cevap Bırakın

Hemen Teklif Al 0552 652 4748
Süslü Kanat
WhatsApp Hemen Sipariş Ver !