Gurk Tavuk

Tavukseverlerin hiç şüphesiz üzerinde durdukları konuların başında “Tavuk nasıl gurk yapılır ?” sorusu ve bu sorunun kapsamında değerlendirilen cevaplar gelir. Sorunun yanıtını aranmadan önce tavuk ırkları ile yeni ilgilenmeye başlayan besiciler için kısaca gurk tavuk kavramından bahsetmek ve besiclerin, tavukların gurk düşmesi noktasında oynayacağı rollerden bahsetmek gerekir.

Gurk Tavuk

En basit ifadeyle gurk tavuk; yumurtalarını biriktirdiği yere, çoğu zaman folluktur, civciv çıkartmak amacıyla yatan tavuklar olarak tarif edilebilir. Burada tavuğun yumurtalarını biriktirdiği yer kavramına değinmek ve tavukların yumurta yaparken ki bakış açılarına değinmek gerekir. Öncelikli olarak tavukların yavrulamak amacıyla yumurta ürettiğini, bu nedenle de kendini korunaklı hissetmediği bir ortamda yumurta yapmayacağını belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu durum tavuklarda yumurta verimi ile de doğrudan ilgilidir.

Çoğu zaman tavuk besicilerinin gerek yanlış folluk yeri seçimi, gerekse de kümeslerin korunaklı bir yapıya sahip olmaması tavukların yumurtalarını beslendikleri çevrede belirledikleri korunaklı bir noktaya biriktirmelerine sebep olur. Tüm bunlara bakıldığında; “Tavuk nasıl gurk yapılır ?” sorusunun ilk yanıtının korunaklı bir kümes ortamı olduğunu görmek mümkündür.

Şüphesiz tavuk ırkları içerisinde gurk olmaya yatkın olan ırklar olduğu gibi gurk düşmeyen ırklar da mevcuttur. Genelleme yapmak gerekir ise; gurk düşmeyen tavuklar çoğunlukla yumurta tavukları ile, gurk yatarak civciv çıkartmaya niyetli olan tavuklar süs tavuklarıdır. Bunun nedeni ise; yılın büyük bir bölümünde yumurta yapmaya devam eden ırkların gurk düşerek yumurtlamayı kesememeleridir.

Süs tavukları için ise bu tarz bir problem yoktur. Yıllık yumurta sayısı zaten düşük olan süs tavukların yılık belirli bölümlerinde yumurtlamayı keserek gurk yatabilirler. Gurk olan tavuk cinsleri kapsamında en sık değerlendirilen ırklar; Brahma tavuk ırkı, Dev Cochon tavuk ırkı, Wyandotte tavuk ırkı ve Hint tavuklarıdır.

Gurk olan ve kuluçkaya yatırılarak civciv çıkartması sağlanan tavuklar için bu aşamadan sonra besicinin cevaplandırması gereken birtakım temel sorular mevcuttur. “Civciv ne yer ?“, “Civciv bakımı nasıl olmalıdır ?” ve “Civcivler nasıl büyütülür ?” sorularının yanıtlarının doğru bir şekilde verilmesi, civcivlerin ilerleyen dönemlerdeki sağlığını ve verimini doğrudan etkileyecektir. (Civciv bakımı

Tavuk Nasıl Gurk Yapılır ?

Bir önceki paragraflarda yer yer ifade edildiği gibi, gurk tavuk noktasında etkin olan temel iki faktör; besici ve tavuğun mensup olduğu ırktır. Dolayısıyla “Tavuk nasıl gurk yapılır ?” sorusunun yanıtını bu iki faktör üzerinde şekillendirmek gerekir. Tavuğun gurk olması noktasında besicinin oynayacağı rolleri sıralamak istersek;

  • Kümesin daima hijyen kurallarına uygun olması.
  • Salma olarak beslenen tavukların hava karardığında kesinlikle kümes içerisinde tünemesi yani kümese alıştırılması.
  • Yine salma olarak beslenen tavukların zaman zaman kümes içerisinde yemlenmesi.
  • Follukların, kümesin karanlık noktalarına yerleştirilmesi ve derinliği olan bir yapıya sahip olması.

Burada altı çizilmesi gereken iki nokta; tavuğun kümese alıştırılması ve follukların yerleşimidir. Önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi tavukların yumurta yapmaktaki amacı nesillerinin devam ettirilmesi olduğundan dolayı tavuklar kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda yumurtlamayacak, yumurtlasa dahi kulukçkaya yatarak civciv çıkartmayacaktır.

Tavuk ırkı noktasında ise gurk olan tavuk cinsleri üzerinde incelemeler yapılması gerekir. Burada şüphesiz tecrübe önemli bir faktördür. Besicilerin gözlemleri göz önünde bulundurulduğunda anaç yönü kuvvetli ve yıllık kuluçkaya düşme sayısı en fazla olan ırkın Brahma tavuk ırkı olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle doğru programlanan çiftliklerde çoğu zaman kuluçka makinelerine dahi gerek olmadan tümüyle gurk tavuk kullanılarak civciv üretimi yapılabilir.

“Tavukların kuluçka dönemlerinin çoğu zaman sonbaharın sonlarında başladığını ve ilkbaharda ilk civcivlerini çıkarttıklarını belirtmek gerekir.”

Tüm bunlara bakıldığında; “Tavuk nasıl gurk yapılır ?” sorusuna verilecek yanıtların hayli basit olduğunu ve temelde tavuğun kendini güvende hissetmesine dayandığının altını kalın çizgilerle çizmek gerekir.

Gurk Tavuk Nasıl Anlaşılır ?

Elbette gurk olan tavukların anlaşılarak onlara uygun ortamların hazırlanması da civciv çıkartma ve yetiştirme faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunda “Gurk tavuk nasıl anlaşılır ?” sorusu da üzerinde durulması gereken bir noktadır. Gurk tavuk için deyim yerindeyse ben buradayım diye en belirleyici ifade; “gurk gurk” ses tonunda bağırması ve tüylerinin kabarık bir hal almasıdır. Buna ek olarak; gurk olan tavukların yanlarına horozları kati bir şekilde yaklaştırmadıklarını da belirtmek gerekir. Elbette tüm gurk tavuklar kendini bu şekilde belli etmez. Örneğin; Brahma tavuk ırkına mensup tavuklar gurk olduğunda doğrudan yumurtalarını biriktirdiği yerde kukuçkaya yatmaya başlar fakat Wyandotte tavuk ırkı ilk bir hafta içerisinde dönem dönem kalkarak kümes ve çevresinden kısa süreli gezintiler yapar.

“Gurk tavuk nasıl anlaşılır ?” sorusunun yanıtlarına genel itibariyle bakıldığında, gurk olan tavuğun diğer tavuklar içerisinde çabuk bir şekilde fark edilebileceğini ve çoğu zaman kuluçkaya yatmasının öncesinde follukta uzun süre vakit geçirdiğini ifade etmek gerekir.

Gurk tavuklarla ilgili kafasındaki soru işaretlerinin yanıtını bulan besicilerin, sürecin devamı olan tavuklarda kuluçka dönemi ile ilgili detaylı bilgi edinmesi gerekir. Tavuklarda kuluçka dönemi ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar için; (https://suslukanat.com/blog/tavuk-kulucka-donemi/)

Yorumlarınızı görmekten mutluluk duyarız

Cevap Bırakın

Hemen Teklif Al 0552 652 4748
Süslü Kanat
WhatsApp Hemen Sipariş Ver !