Tavuk Kümesi

Çevresel etkenlerden korunaklı bir kümes örneği.

Çevresel etkenler karşısında korunaklı bir yapıya sahip kümes örneği.

Tavuk kümesi, tavukların yumurta ve et verimini, gelişimini, hastalıklar karşısında direncini ve gurk düşmesini hayli etkilediğinden dolayı, besicilerin üzerinde durması gereken noktaların başında gelir. İdeal tavuk kümesi kapsamında hiç şüphesiz değinilmesi gereken ilk nokta; “Tavuk kümesi nasıl olmalı ?” sorusunun yanıtıdır.

Tavuk Kümesi Nasıl Olmalı?

Bilindiği üzere tavuklar; et, yumurta ve süs tavuğu olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılarak incelenir. Dolayısıyla, öncelikli olarak “Tavuk kümesi nasıl olmalı ?” sorusuna verilecek yanıtların, bu üç tavuk türü için de aynı standartlarda olduğunu belirtmek gerekir.

Beslediği tavuklardan maksimum verim almak isteyen bir besicinin kümes tercihi noktasında göz önünde bulundurması gereken faktörler;

 • Kümesin yağmur ve rüzgar almayacak şekilde dizayn edilmesi.
 • Follukların, kümesin köşe noktalarına yerleştirilmesi ve derin bir yapıya sahip olması.
 • Kümeslerde mutlaka tünek bulunması.
 • Tavukların günün ilk ışıklarını görebilmesi ve kümesin yeterince havalandırılması adına kümesin önünde bir bölüm açıklığın bırakılması.
 • Kümesin kolaylıkla temizlenebilmesi adına zemine talaş serpilmesi.
Anaçtan ayrılmış olan ve kapalı bir ortamda yetiştirilen civcivler.

Civciv bakımı için uygun küçük gözler tasarlamak, tavuk besicisinin elini hayli kolaylaştıracaktır.

Brahma ve İspenç tavuk ırkları gibi paçalı süs tavuklarının, paçalarının su tutması hayvanın hastalanmasına ve estetik açısından kötü görünmesine sebep olacağından dolayı, süs tavuğu besleyen besicilerin için kümes yapımı noktasında kritik faktörlerin başında; “Kümesin yağmur ve rüzgar almayacak şekilde dizayn edilmesi.” gelir.

Görüldüğü üzere “Tavuk kümesi nasıl olmalı ?” sorusunun yanıtı hayli geniş bir kapsama sahiptir ve her bir faktörün ayrı ayrı değerlendirilerek incelenmesi gerekir. Burada değinilmesi gereken bir nokta da; tavuk kümesinin yalnızca çevresinin değil, iç kısmının da dikkatli bir şekilde dizayn edilmesidir.

Bu aşamada “Tavuk kümesi içi nasıl olmalı ?” sorusunun yanıtını aramak hiç şüphesiz konu bütünlüğü açısından gerekli olacaktır. Tavuk kümesi iç yerleşimi noktasında temel alınması gereken faktörler; folluklar, zemin, yemlik ve sulukların yerleşimi olarak üç aşamaya ayrılabilir.

Zemin noktasında bir önceki paragrafta da ifade edildiği gibi kesin bir surette beton zemin kullanımalı ve bu zeminin üzerinde tavukların dışkısını tutabilmesi adına talaş yahut saman yerleştirilmelidir. Mevsim fark etmeksizin en az haftada bir temizlenmesi gereken tavuk kümeslerinin hijyen kurallarına uygun bir hale getirilmesi doğrudan zemin ile bağlantılıdır.

Buna ek olarak; beton bir zemin ve doğru bir şekilde sıvalanmış duvarlar, tavuk biti oluşumunu da engelleyerek kanatlılarda ortaya çıkması muhtemel problemlerin önüne geçecektir.

Follukların doğru yerleştirilmesinin yumurta verimi üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu tespit edildiği göz önünde bulundurulursa, özellikle yumurta tavuğu besleyen besicilerin follukların ve tüneklerin yerleşimine özen göstermesi gerekir. Dolayısıyla bu aşamada yanıtlandırılması gereken bir soru da, “Tavuk folluğu nasıl olmalıdır ?” sorusudur. Tavuk folluğu ile ilgili kesin bir tarif olmamakla birlikte, ideal bir folluğun bulundurması gereken özellikler;

 • Tavuğun kendini rahat hissedebileceği derinlikte olması.
 • Tavuğun güvenli yumurta yapabileceği bir madde(genellikle saman kullanılır) doldurulmuş olması.
 • Kümesin yarı aydınlık ve mümkünse köşe bir noktasında yerleştirilmesi.

şeklinde sıralanabilir.

Yumurta tavuğu besicileri tavukların yumurta veriminin azalmaması, süs tavuğu besicileri ise tavuklarının dönemsel periyotlarda gurk düşerek kuluçkaya yatmasını istiyor ise, “Tavuk follu nasıl olmalıdır ?” sorusunun gereklerini kesin bir şekilde uygulamalıdır.

Tüm bunlara bakıldığında, “Tavuk kümesi içi nasıl olmalı ?” sorusunun yanıtları kapsamında şekillenen birçok kritik noktanın olduğunu ve bu noktaların her birinin tavukların genel sağlık durumları ile yumurta verimleri üzerinde doğrudan etki sahibi olduğunu ifade etmek gerekir.

Salma Tavuk Kümesi Nasıl Olmalı ?

Salma tavuk kümesleri tavuk besiciliği içerisinde hiç şüphesiz geniş bir yer tutar ve tavuklarını salma olarak besleyen besicilerin birtakım kritik faktörleri dikkate alarak kümes tasarımı yapması gerekir. Bu kritik faktörlerin tespiti için sorulacak doğru soru; “Salma tavuk kümesi nasıl olmalı ?” sorusu olacaktır.

Salma tavuk kümesleri noktasında dikkat edilmesi gereken temel noktalar;

 • Kümesin köpek ve sansar gibi tehlikeli hayvanlara karşı dayanıklı hale getirilmesi.
 • Özellikle sonbahar ve kış aylarında ceyran yapmayacak ve su almayacak şekilde tasarlanması.

olarak sıralanabilir.

Şüphesiz diğer tavuk türleriyle kıyaslandığında salma olarak bakılan tavuklar için yapılacak kümeslerde daha dikkatli ve titiz davranılması gerekir. Salma tavuk kümeslerinin bir avantajı; tavuk dışkılarının kümeste çok sık birikmemesi, bunun nedeninin ise tavukların günün önemli bir kısmını kümes dışarısında geçiyor olmasıdır. Dolayısıyla salma tavuk kümeslerini dizaynı ve bakımı daha kolay kümes çeşitleri olarak tarif edilebilir.

En Ucuz Tavuk Kümesi Nasıl Yapılır?

Tavuk kümesi yapımı esnasında üzerinde durulması gereken bir nokta da; “En ucuz tavuk kümesi nasıl yapılır ?” sorusunun yanıtıdır. Bu soruya yanıt vermeden önce belirtilmesi gereken; besicilerin, maliyeti en aza indirmek adına kalitesiz bir kümes yapma hatasına düşmemesi gerektiğidir.

Küçük fakat kullanışlı kümes örnekleri.

Kümeslerin dışa açılan kısımlarında kullanılan kaliteli ve sert teller kanatlı hayvanları sansar, köpek vb. tehlikeler karşısında koruyacaktır.

İçerisinde iki tavuk, bir horoz barındıracak basit bir kümes yapımı için gerekli olan malzemeler;

 • Kaliteli ahşap.
 • Sert bir tel.
 • Folluk ve tünek yapmak amacıyla ince tahtalar.
 • Zemine serpilmek için talaş.

olarak sıralanabilir.

“Ahşabın kaliteli olması ve ahşabın su çekme özelliği göz önünde bulundurularak üzerinin izolasyon malzemesi ile kaplanması, kümesin kış aylarında sıcak olmasını sağlayacak ve tavukların yumurta verimini doğrudan etkileyecektir.”

Tüm bunlara bakıldığında; ucuz tavuk kümesi kavramının besiciden besiciye göre değiştiği ve tavuğun türü ne olursa olsun kümesin yağmur, rüzgar gibi çevresel etkenlere karşı korunaklı hale getirilmesinin önemini belirtmek gerekir.

1 Yorum
 1. Yakın zamanda bir tavuk kümesi yapmayı düşünüyorum bu yüzden yazdıklarınızı okudum ve gerekli bilgileri aldım teşekkür ederim

Cevap Bırakın

Hemen Teklif Al 0552 652 4748
Süslü Kanat
WhatsApp Hemen Sipariş Ver !