Tavuk Biti Nasıl Temizlenir ?

Özellikle yüzlerce tavuk besleyen kanatlı hayvan besicilerin en sık karşılaştığı problemlerden biri olan tavuk biti, hiç şüphesiz tavuklarda meydana getirdiği olumsuz etkiler ile üzerinde hayli durulması ve ciddiye alınması gereken problemlerin başında gelir.

Tavuk Biti

Tavuk biti nasıl temizlenir ?” sorusuna detaylı yanıt vermeden önce tavuk bitinin, kanatlılar üzerinde yapacağı olumsuz etkileri kısaca sıralamak ve bitlerin genel davranış profilinden bahsetmek gerekir. Tavuk biti;

  • Tavuğun yumurta verimini büyük ölçüde düşürür ve tavukta kilo kaybına neden olur.
  • Tavuğun genel sağlık durumunu büyük ölçüde olumsuz etkileyerek ölümüne dahi neden olabilir.
  • Kansızlık ve buna bağlı olarak yumurtada kabuk oluşamaması yani yumurta kalitesinin düşmesine etki eder.
  • Tavuklarda stres meydana getirerek gergin bir hal almalarına sebep olur.

Görüldüğü üzere tavuk bitinin kanatlı hayvan üzerinde önlem alınmadığı takdirde ölüme kadar giden büyük ölçekli etkileri vardır. Bu açıdan bakıldığında tavuk biti probleminin ne denli ciddiye alınması gereken bir sorun olduğunu daha net görmek mümkündür.

Bitlerle ilgili bilinmesi gereken ilk nokta; çoğunlukla beslenme zamanları olan geceleri ortaya çıktıkları, bu nedenle de besici tarafından kümeste çoğu zaman fark edilemedikleridir. Bu durumun önüne geçmek adına zemin ve duvarlarda oluşmuş olan çatlakların sıvanması, mümkünse kümesin yapım aşamasında zeminin betondan yapılarak, duvarların tümüyle sıvanması hatta boyanması gerekir. Kümesin zemininin beton yapılması yalnızca bit oluşumunun önüne geçmeyecek, kümesin temizlenmesini de kolaylaştıracaktır. Tavuk kümesi yapımı ile ilgili daha fazla bilgi almak için; (https://suslukanat.com/tavuk-kumesi/)

Tavukların kanını emerek bir önceki paragrafta belirten etkilere sebep olan tavuk bitlerine bir an önce müdahale edilmediği takdirde tüm kümesi kaplayabilir ve önlenemez zararların oluşmasına neden olabilir. Bit konusunda deneyimsiz olan besicilerin uzman bir besiciden yahut veterinerden yardım alması, sürecin en az zararla atlatılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır.

Tavuk bitleriyle ilgili ikinci olarak; kümese dışarıdan gelen karga, güvercin, üvek vb. kuşlar aracılığıyla da kanatlılara bulaşabileceğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla besicinin kümes tasarlarken tüm bunları göz önünde bulundurması, şüphesiz “Tavuk biti nasıl yok edilir ?” sorusuna verilebilecek en net cevaptır.

Tavuk Biti Nasıl Yok Edilir ?

Tavukların kanını emerek beslenen bu bitler, temelde tavuğun güçsüz düşmesine ve kaşınmasına sebep olarak ortaya bir önceki paragrafta belirtilen problemleri çıkartır. Öyle ki  bu bitler besiciye ve tavukların çevresinde bulunan diğer insanlara dahi geçebilir ve hastalık bulaştırabilir. Bitlerin insanlardaki etkileri çoğunlukla kızarıklık ve kaşıntı şeklinde olup, birkaç gün içerisinde etkisini kaybedecektir.

Tavuk biti nasıl yok edilir ?” sorusunun yanıtları doğal ve kimyasal yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Tavuk bitinin yok edilmesi noktasında etkin olan doğal yöntemler;

  • Kümesin Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi: Özellikle sürekli kümeste beslenen ve doğal ortamına salınmayan tavuklarda bit oluşumu riski büyük ölçüde artış gösterir. Bunun nedenlerinden bir tanesi; kümeslerin düzenli aralıklarla havalandırılmaması ve hijyen kurallarına uygun olmamasıdır. Bu durumun ortadan kaldırılması adına kümes zeminlerinin 5-7 günde bir olacak şekilde temizlenmesi ve zemine yılda 2-3 kez kireç atılması gerekir. Özellikle kireç tavuk biti önleme noktasında kullanılabilecek yöntemler içerisinde büyük bir öneme sahiptir.
  • Tavuklara Topraklanacak Alanlar Yaratılması: Topraklanma tavuklar için her şeydir desek şüphesiz abartmış olmayız. Tavukların kaslarını esnetebilmesi ve bitlerinden kurtulabilmesi için başvurdukları yegane davranış toprakta eşelenmektir. Bu nedenden ötürü; salma olarak beslenen kanatlılarda tavuk biti nadir görülen bir problemdir. Besici hijyen kurallarına uygun bir kümes yaptıktan sonra kümesin uygun bir kısmına tavukların eşelenebileceği ve bitlerinden kurtulabileceği kadar toprak bırakmalıdır. Tavuk bitinin yok edilmesi noktasında toprakta eşelenmenin önemi asla göz ardı edilmemeli ve bu teknik “Tavuk bitine ne iyi gelir ?” sorusunun bir yanıtı olarak besicilerin hafızasına kazınmalıdır.

Kimyasal yöntemlerde ise uygulanabilecek temel teknik; tahmin edilebileceği gibi ilaç tedavisir. Tavuk bitinin yok edilmesi kapsamında denenmiş ve başarı elde edilmiş iki ilaç şu şekilde detaylandırılabilir;

  • Chrysamed: Avrupa’da uzmanlar tarafından hazırlanan bu bit ilacı, kümeste bitlerin bulunduğu potansiyel yerlere sıkılır ve bitleri yalnızca öldürmekle kalmayıp, larva ve yumurtalarını da yok eder. Dolayısıyla bu ilaç ile ilgili tavuk biti problemini kesin bir şekilde ortadan kaldırır ifadesini kullanmak mümkündür. Uzmanların açıklamalarına göre 1 litre ilaç 50-100 metre karelik bir alan için yeterli olabilir ve ilaç uygulandıktan sonra bitin cisine göre en geç 1 saatlik bir zaman zarfında etki göstermeye başlar. Chrysamed Konsantre EC 1/80 oranında su ile seyreltilerek de kullanılabilir. İlaç kullanımından dikkat edilmesi gereken; kullanıma gece başlanmasıdır. Bunun nedeni ise tavuk bitlerinin saklandıkları yerden çoğu zaman geceleri çıkarak beslenmeleridir.
  • Repelyon:Tavuk bitini ne öldürür ?” sorusunun yanıtını arayan bireyler için Repelyon hiç şüphesiz aranan ilaçların başında gelir. İçme suyuna katılarak kullanan bu ilacın içerisinde sarımsak, deniz yosunu ve asetik asit gibi birçok bileşen bulunur. Tavuk bitinin kan emmek amacıyla tutunduğu derinin bitler için uygunsuz bir ortam haline gelmesini sağlayan Repelyon, tavuğu rahatlatır ve bitin dışkıda üremesinin önüne geçer.

Tüm bunlara bakıldığında; “Tavuk biti nasıl temizlenir ?” sorusunun birçok farklı yanıtı olduğunu ve bu yanıtların besici tarafından doğru bir teknikle yerine getirildiği takdirde tavuk biti probleminin ortadan kaldırılacağı açık bir şekilde ifade edilebilir.

 

 

Yorumlarınızı görmekten mutluluk duyarız

Cevap Bırakın

SüslüKanat
WhatsApp chat