Tavuk Biti Nasıl Temizlenir ?

Özellikle yüzlerce tavuk besleyen kanatlı hayvan besicilerin en sık karşılaştığı problemlerden biri olan tavuk biti, hiç şüphesiz tavuklarda meydana getirdiği olumsuz etkiler ile üzerinde hayli durulması ve ciddiye alınması gereken problemlerin başında gelir.

"Tavuk bitinden nasıl kurturulur ?" sorusunun temel yanıtlarından bir tanesi, tavukların topraklanabileceği bir ortamdır.

Tavuk Biti

Tavuk biti nasıl temizlenir ?” sorusuna detaylı yanıt vermeden önce tavuk bitinin, kanatlılar üzerinde yapacağı olumsuz etkileri kısaca sıralamak ve bitlerin genel davranış profilinden bahsetmek gerekir. Tavuk biti;

  • Tavuğun yumurta verimini büyük ölçüde düşürür ve tavukta kilo kaybına neden olur.
  • Tavuğun genel sağlık durumunu büyük ölçüde olumsuz etkileyerek ölümüne dahi neden olabilir.
  • Kansızlık ve buna bağlı olarak yumurtada kabuk oluşamaması yani yumurta kalitesinin düşmesine etki eder.
  • Tavuklarda stres meydana getirerek gergin bir hal almalarına sebep olur.

Görüldüğü üzere tavuk bitinin kanatlı hayvan üzerinde önlem alınmadığı takdirde ölüme kadar giden büyük ölçekli etkileri vardır. Bu açıdan bakıldığında tavuk biti probleminin ne denli ciddiye alınması gereken bir sorun olduğunu daha net görmek mümkündür. Devamını Oku…

Tavuk Kuluçka Dönemi

Özellikle doğal yollardan civciv elde etmeyi düşünen tavuk besicileri için hiç şüphesiz değerlendirilmesi gereken konulardan bir tanesi de tavuk kuluçka dönemi ile ilgilidir. Tavuk kuluçka dönemi ile ilgili değinilmesi gereken ilk nokta; tavukların hemen hepsi için sürecin aynı şekilde işlediği ve besicilerin gerekli özeni gösterdiği takdirde kuluçka neticesinde tavuğun çıkartması muhtemel civciv sayısının üst düzeye ulaşacağıdır. Burada hiç şüphesiz en büyük rol tavuk besicisine düşer.

Anaçtan ayrılmış olan ve kapalı bir ortamda yetiştirilen civcivler.

Besicinin iki temel görevi; tavuğun altına koyduğu yumurtaların civciv çıkarımına uygun olup olmadığının farkında olması ve “Tavuk kuluçka yeri nasıl olmalı ?” sorusunun yanıtını detayları ile bilmesidir. Elbette gurk olan ve kuluçkaya yatan tavukların yemlik ve suluklarının düzenli olarak takip edilmesi de besicinin yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Devamını Oku…

Gurk Tavuk

Tavukseverlerin hiç şüphesiz üzerinde durdukları konuların başında “Tavuk nasıl gurk yapılır ?” sorusu ve bu sorunun kapsamında değerlendirilen cevaplar gelir. Sorunun yanıtını aranmadan önce tavuk ırkları ile yeni ilgilenmeye başlayan besiciler için kısaca gurk tavuk kavramından bahsetmek ve besiclerin, tavukların gurk düşmesi noktasında oynayacağı rollerden bahsetmek gerekir.

Gurk Tavuk

En basit ifadeyle gurk tavuk; yumurtalarını biriktirdiği yere, çoğu zaman folluktur, civciv çıkartmak amacıyla yatan tavuklar olarak tarif edilebilir. Burada tavuğun yumurtalarını biriktirdiği yer kavramına değinmek ve tavukların yumurta yaparken ki bakış açılarına değinmek gerekir. Öncelikli olarak tavukların yavrulamak amacıyla yumurta ürettiğini, bu nedenle de kendini korunaklı hissetmediği bir ortamda yumurta yapmayacağını belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu durum tavuklarda yumurta verimi ile de doğrudan ilgilidir.

Çoğu zaman tavuk besicilerinin gerek yanlış folluk yeri seçimi, gerekse de kümeslerin korunaklı bir yapıya sahip olmaması tavukların yumurtalarını beslendikleri çevrede belirledikleri korunaklı bir noktaya biriktirmelerine sebep olur. Tüm bunlara bakıldığında; “Tavuk nasıl gurk yapılır ?” sorusunun ilk yanıtının korunaklı bir kümes ortamı olduğunu görmek mümkündür. Devamını Oku…

Kışın Tavuk Bakımı

Tavuk besicilerinin büyük bir kısmı kışın tavuk bakımı noktasında yetersiz bilgiye sahip olduğundan dolayı tavukların yumurta veriminin düşmesine yahut hastalık kapmalarına neden olur. Bu nedenle kışın tavuk bakımı üzerinde hayli durulması ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Kışın Tavuk Bakımı

Kış aylarında tavukların bakımıyla ilgili üzerinde durulması gereken üç temel nokta;

  • Kümeslerin bakımı.
  • Tavukların beslenmesi.
  • Kümeslerin havalandırma periyotları.

olarak sıralanabilir. Şüphesiz her bir temel noktanın kışın tavuk bakımı kapsamında ayrı bir önemi vardır ve her biri dikkate alınarak kapsamlı bir bakım çalışması yapılması gerekir.

Kümeslerin bakımında hedef; yemlikler, suluklar ve kümes zemininin düzenli aralıklarla temizlenmesidir. Burada tavukların hayli hızlı dışkılayabildikleri ve tüy değişim dönemlerinde kümesi kirletebildiklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla yumurta sayısındaki azalmanın ve hastalıkların önüne geçilebilmesi adına kümeslerin en azından haftada bir kez temizlenmesi yerinde bir karar olacaktır.

Küçük fakat kullanışlı kümes örnekleri.
Zemini su geçirmeyen, küçük fakat kullanışlı kümes örnekleri.

“Kümes zeminini beton yapmak ve bu zeminin üzerine tavuk dışkısını ve pisliği tutma özelliğine sahip olan talaş ya da saman dökmek, temizlik işini hayli kolaylaştırır.” Devamını Oku…

Ameraucana Tavuk ve Özellikleri

“Adından da anlaşılabileceği gibi Amerika kökenli bir tavuk ırkı olan Ameraucana tavuk, mavi yumurta yapmasıyla ün yapmış ve son dönemde adından hayli söz ettiren tavuk ırkları arasında yerini almıştır.”

Ameraucana Tavuk Özellikleri

Ameraucana tavuk özellikleri noktasında hiç şüphesiz üzerinde durulması gereken ilk nokta; yumurta renginin mavi olması ve yumurtasının astım gibi birçok hastalığa iyi geldiğine inanılmasıdır.

Son dönemde oldukça popüler hale gelen Ameraucana tavuk ırkı.
Yumurta renginin standartların dışında olması Ameraucana tavuk ırkının popülerliğini kısa sürede arttırmıştır.

“Burada altı çizilmesi gereken nokta; mavi yumurtaların diğer yumurtalardan insan vücuduna fayda noktasında herhangi bir farkının olmadığı, mavi yumurtanın yalnızca üzerindeki renk pigmentleri ile dikkat çektiği ve uzmanların hemen hepsinin bu görüşte birleştiğidir. “ Devamını Oku…

WhatsApp Hemen İletişime Geç !