Tavuklarda Yumurta Verimi

Özellikle yumurta tavukları için kritik bir öneme sahip olan tavuklarda yumurta verimi, tavuk besicilerinin bu kritik önemi nedeniyle üzerinde hayli zaman kaybettiği alanlardan biri olarak tarif edilebilir.

Tavuklarda yumurta verimi ile ilgili değinilmesi gereken birçok nokta olsa da temel itibariyle altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken kısım; tavuk besicilerinin özellikle yumurta tavuklarından yılın her döneminde üst düzey yumurta verimi beklememesi gerektiğidir.

“Özellikle kış aylarında tavukların tüye girmesi ya da birçok farklı nedenden ötürü tavukların yumurta sayısında azalma görülmesi tavuk yetiştiricilerinin, tavuklarda yumurta verimini etkileyen faktörler üzerine eğilmesini ve bu bağlamda birtakım önlemler almasını sağlamıştır.”

Kışın yumurta verimi düşen tavukların genellikle kırılgan yapıya sahip süs tavukları olduğu, bu nedenle de süs tavuklarının özel bir bakıma muhtaç oldukları belirtilmelidir.Diğer bir ifadeyle; doğası gereği az yumurtlayan süs tavuklarının özellikle kış aylarında yumurta sayısında büyük ölçülü düşüşlerin meydana gelmemesi amacıyla önleyici etkenler devreye sokulmalıdır.( Kışın tavuk bakımı ile ilgili daha fazla bilgi için; https://suslukanat.com/blog/kisin-tavuk-bakimi/ )

Tavuklarda Yumurta Verimini Etkileyen Faktörler

Bir önceki paragrafta da ifade edildiği gibi tavuklardan her zaman üst düzey yumurta verimi beklemek yanlıştır ve yumurta veriminin arttırılması noktasında büyük payın besicide olduğu unutulmamalıdır.

Tavuklarda yumurta verimi noktasında etkin olarak rol oynayan temel ve yanal birçok faktör olmasına rağmen bu faktörlerin etki dereceleri arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır.

Tavuklarda yumurta verimi noktasında etkin rol oynayan temel faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

 1. Tavuğun mensup olduğu ırk ve yaşı.
 2. Kümesin sıcaklık, hijyen, folluk ve yemlik/suluk yerleşimi açısından kalitesi.
 3. Tavuğun çevresel faktörler ve yapısal faktörler dikkate alınarak beslenmesi.

Görüldüğü üzere temel üç faktör içerisinden ikisi doğrudan besiciyi ilgilendirirken, bir tanesi tavuğun yapısal özelliklerine odaklanır.

Tavuklarda yumurta verimi ile ilgili merak edilen her şey.

Tavuğun mensup olduğu ırkla bağlı olarak yumurta veriminin değişkenlik gösterdiği hiç şüphesiz tahmin edilebilir bir durumdur. Örnek vermek gerekirse; Brahma tavukları için yıllık yumurta verimi 130-180 bandındayken, yumurtacı bir ırk olan Australorp tavukları için bu sayı 240-260 bandına yükselir. Elbette burada verilen yıllık yumurta üretimlerinin, tavukların uygun koşullarda beslendiği ve yetiştirildiği durumlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Tavuklarda Yumurta Verimi Arttırma

Özellikle yumurta tavukçuluğu yapan besicilerin üzerin durması gereken temel nokta; tavuklarda yumurta verimi arttırma teknikleridir. Bir diğer açıdan bakıldığında, “Tavuklarda yumurta verimi nasıl arttırılır ?” sorusuna verilebilecek yanıtların; besicileri yakında ilgilendirdiğinin altını çizmek gerekir.

Başta yumurta tavuğu besicileri olmak üzere, tavuklarda yumurta verimini arttırma noktasında besicilerin dikkat etmesi gereken faktörler temel itibariyle;

 • Kümesin hijyen bakımından üst düzey  bir yapıya sahip olmasının yanında kış aylarında rüzgar ve yağmur almaması gerekir. Buna ek olarak; follukların tümüyle karanlık noktalara yerleştirilmemesi, tavukların günün ilk ışıklarından faydalanması ve yemlik/sulukların düzenli periyotlarla temizlenebilecek bir şekilde kümes içine yerleştirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında tavuklarda yumurta verimi kapsamında besicinin ilk ve temel görevinin optimum kümes şartları olduğu görülür.
 • Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak tavukların vücut ısısı gereksinimlerini karşılayabilmesi adına gerekli olan yem tüketim miktarının artacağı dikkate alınarak, ilgili yem takip çizelgelerine başvurulmalı ve tavukların düşük ortam sıcaklığına verdiği tepkiler takip edilmelidir. Elbette burada tavukların tüy dönemlerinin takip edilmesi de gerekir. Özellikle dışarıdan temin ettiği enerjinin büyük bir bölümünü tüy yapımına yönlendiren tavuklarda yumurta veriminin düşüş göstermesi normal bir durumdur. Dolayısıyla burada yapılacak yem takviyeleri ile besicinin önlem alması gerekir. ( Alt kısımda yer alan ‘Tavuklarda Isı Stresi’ başlığı altında konuya detaylı olarak değinilecektir. )
 • Kümeste yer alan hayvanların düzenli aralıklarla bir kontrolünün yapılması ve hastalık emaresi gösterenlerin ayrı bir bölüme alınarak, sürüden ayrı beslenmesi gerekir. Bunun nedeni; hastalığın bulaşıcı olma ihtimaline karşı diğer yumurtacıları korumaktır.

Tavuklarda yumurta verimi arttırma noktasında besicilerin sahip olması gereken bakış açısı; tavukların önce vücut enerjilerini karşıladıktan sonra yumurta yapacakları ve yumurta yapmaktaki amaçlarının yavrulamak olması sebebiyle yalnızca güvendikleri kümeslere yumurtlayacağı şeklinde olmalıdır. Bu açıdan bakılırsa; folluk yerleşimi, kümes sıcaklığının özellikle kış aylarında muhafaza edilmesi ve hijyen açısından kümesin sürekli takip altında tutulmasının önemi daha net ortaya çıkar.

Tavuklarda yumurta verimi arttırma ile ilgili son olarak değinilmesi gereken; suni ortamlarda beslenen tavukların yapay yemlerle yumurta veriminin yükseltilmesine karşın yumurta ve kabuk kalitesinin aynı oranda yükselmesinin zor olduğudur. Özellikle tavuğun yağ dengesi, vitamin ve mineral takviyelerinin kabuk kalitesi üzerinde etkin rol oynadığı unutulmamalıdır.

2 Yorumlar
 1. Cevapla
  Neriman Yıldız 02/10/2018 at 19:05

  Tavuk bakıyorum yumurta ticareti yapmak istiyorum hangi ırk önerirsiniz

  • Ticaret amaçlı yapmak istiyorsanız Ataks ve Lohman, fakat küçük çaplı bir organizasyon düşünüyorsanız Australorp tavsiye edebilirim.

Cevap Bırakın

Hemen Teklif Al !
Süslü Kanat
WhatsApp Hemen Sipariş Ver !